Disclaimer

Disclaimer van WP-Monitoring

WP-Monitoring (Kamer van Koophandel: 61270660), hierna te noemen WP-Monitoring, verleent u hierbij toegang tot wpmonitoring.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

WP-Monitoring behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
WP-Monitoring spant zich in om de inhoud van wpmonitoring.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op wpmonitoring.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van WP-Monitoring.

In het bijzonder zijn alle prijzen op wpmonitoring.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op wpmonitoring.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan WP-Monitoring nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij WP-Monitoring.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van WP-Monitoring, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.